ประเภท ทีวีดิจิตอล - Digital TV
ช่องรายการ เอ็นบีที - NBT
Status : online