ประเภท รายการข่าว - News
ช่องรายการ เอ็นเอชเค เวิลด์ ทีวี - NHK World TV
Status : online